...


www.swfkrantechnik.com www.kuhnezug.comPeriodiske kontroller av kran\løfteutstyr
Vi kan foreta sakkyndig kontroll av: Tårnkran, portak-/svingkraner, bro-/traverskraner, Vinsjer/spill/talje, Hånddreven kraner, løst utstyr/løfteredskap, G20 Kraner - Andre - Beskrives, RX alle typer løfteutstyr, Personløfter - løftebord, arbeidsplattform (bil eller tilhengermontert, samt selvgående) og andre personløfte redskaper

vi leverer, monterer og foretar også service, inspeksjoner for sertefisering av det meste innen løfteutstyr og kranger. Vi er sertifisert for sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr som nevnt i §13-1, Forskrift om utførelse av arbeid.

Vi leverer og installerer blandt annet:
 - Elektriske wire taljer,
 - Elektriske kjetting taljer 
 - Lettvektige kran systemer og taljer
 - Komplette kransett
 - Spesialtilpasset traverskran eller brokran
 - Reservedeler eller deler for modifiseringer
 - Portalkran (kan anvendes ute)
 - Automatisert kran (krever ikke opperatør)
 - Pilar svingkran
 - Eksplosjonssikre kraner (for bruk i miljøer der brennbare gasser eller støv forekommer ofte)
 - Kran intelligens, styring og overvåking
- Elektronisk heise tilstandskontroll system (NovaMaster - SWF Krantechnik)
- Frekvensomformer inverter kontroll (TravelMaster - SWF Krantechnik)
- Radio fjernkontroll (RadioMaster - SWF Krantechnik)
- Tandem drift for taljer og kraner (Samtidig drift med to eller flere taljer)
- Sway Kontroll (elektronisk last-svaie beskyttelse)

og mye mer, over nevnte også av forskjellige varianter og størrelser
ta gjerne kontakt med oss, eller besøk en av hjemmesidene til våre leverandører for mere utdypende informasjon av dems produkter vi installerer

www.aktiweb.no